gruodžio 30, 2011

Žiema

Kur ji? Ar ji dabar laiminga?
Vaikus pamiršusi mama nerūpestinga -
Nebėrė žemėn sniego trupinių,
Ant stiklo vėjais nepiešė gėlių.

Viena ji moka šildyti šalčiu,
Skruostus vėju bučiuot, dažyti raudoniu.
Tačiau kur ji, kai žmonės ilgis jos?
Kas žemę miegančią šiltu sniegu apklos?

gruodžio 17, 2011

Sniego angelas

Kaštonų karamelėm grįstos gatvės
Ir žvilgsnis melsvas, tikintis tik ja,
Nugrimzdo praeitin fone vienatvės,
Tad akmeninę širdį pakeitė nauja.

Kas pasakys aklam, kuri spalva kuri?
Kuo vadovautis, nebejuntant nieko?
Tikiu tavim, o tu manim tiki?
Ar teks lipdyti angelą be sniego?