gegužės 27, 2012

Legionas skruzdėlių

Tai nebus tik virpulys -
Legionas skruzdėlių
Tarsi ledo kamuolys
Bėgs nepramintu keliu -

Lyg šlaitu - gilyn žemyn -
Risis nugaros šilku;
Ar jauti kaip drebulys
Virsta bučiniu šiltu?

gegužės 22, 2012

Gintaras

Beribėj jūroj skęsta saulė,
Be sąžinės nusidriekia dangus
Ir noro nesulaukia vaško žvakė
Tenai, kur skaisčiai šypsosi žmogus.

Sustok dabar, akimirka žavinga,
Šiandien alyvų suknios vėjy sninga;
Didžiulį laimės šypsnį žanduose
Įkalink saulės gintaro krisle.

Su gimtadieniu...

gegužės 11, 2012

Plaktukas

Tu nežiopsok ir peršok balą,
Neklausk savęs, kodėl šypsais,
Kai lyg plaktukas širdį kala
Pavasaris lietaus lašais.