balandžio 16, 2013

Miestas

Šypsniui.

Iš meilės didžios aš miestą statysiu -
Nuo kranto vilties švyturys jūron švies,
Vidun poros laušis, aš jų nematysiu -
Pavasaris vėlyvas joms džiaugsmo pavydės.

Tarp laimės krantų tiltus dosniai tiesiu -
Lai žiba liepsnelės langų stikluose;
Liūdnam žmogaus veidui šypsotis pradėsiu,
Gal jis šyptels man laike kitame?

Iš marmuro tyro Tave nulipdysiu -
Balta skulptūra stovės miesto centre.
Bijau Afroditės - pikti deivės pirštai
Suplėšo skutais gražesnius už save.

Aplinkui visur aš karius susodinsiu -
Lai grožis bus saugomas plienu tvirtu, -
Ir kritęs pagalvėn darsyk pavadinsiu
Šį miestą - svajonę - aš Tavo vardu.

4 komentarai: