rugpjūčio 31, 2014

Kely

Bendrakeleiviams.

Tik kelias Tau parodys, kas esi, -
judėjimas link tikslo nuosekliai -
net jei tai – svetimi takai
ar vingiai artimo širdy.

Žiūrėk po kojom, kai žygiuoji,
aplink dairykis, kai delsi, -
kiek per trumpa kelionė ši,
kad spėtum spėti tai, ko nori.

Kas bandė, ėjo, tas įspės -
didžiam kely džiaugsmai maži,
o ieškant laimės didelės -
takai, deja, nepraminti,

bet kelias Tau parodys, ką turi, -
judėjimas link tikslo nuosekliai -
o jei tai – svetimi takai,
sušilsi artimo širdy.

liepos 21, 2014

Vėjas gatvėse

16 punktas

Neleisdavo į gatves
Mūsų kiemo mamos
Nei draugų, nei manęs,
Bet mes neklausėm.

Kai grįždavom namo
Alkūnėm kruvinom
Apsisiautę sutemom,
Tai būdavo šnekos.

Sakydavo mama,
Nepamatys mašina
Nei draugų, nei manęs,
Bet mes neklausėm.

Ir užaugom dideli,
Už savo gatves ilgesni -
Alkūnės jau sugijo
Ir mamos jau nurimo.

Ilgu man tų dienų,
Lenktynių paskui vėją,
Akimirkų, kai vėją aš veju
Ir vydamasis
Išprotėju.

kovo 18, 2014

Švyturio daina

O, jūra mylima,
Tai juk ne paslaptis -
Visas tamsias naktis
Žvelgiu tik į tave.

O, jūra tolima,
Kas tau mėnulio pilnatis,
Kai mano baltas žiburys
Vėl apglėbia tave?

Ech, jūra atšiauri,
Svečiuojiesi kitam krante,
Man pavydu - myliu tave,
Ar tu tai supranti?

O, jūra mėlyna,
Širdis, kurios aš neturiu,
Pavirto aibe šipulių
Ir aidi aimana.

O, jūra...
Užliūliavai savy mane,
Tad, jūra, jūra artima,
Neatsitrauk tolyn banga.

sausio 30, 2014

Dėkingumas

Šypsniui.

Šypsniu prikėlei mirusias svajones,
Kurių vainikai jau sudžiuvę buvo,
Ir visos mano jauno abejonės
Tame mažyty šypsnyje nuščiuvo.

Davei man žodį, kad galiu tikėti
Žmogum ir vėl, kol jo akis matau,
Už šviesą akyse tose dėkoju Tau -
O kaip galėjau jos nepastebėti?

Pažadinai Tu vaiką manyje,
Smalsumą tą, kurį buvau išaugęs,
Tą narsą žvelgti į padanges,
Pakol paklysim dviese naktyje.

Šypsniu man įžiebei žvaigždes,
Kad į namus surasčiau paskutinį kelią,
Ir ten, kur Dievas sapną pusiau skelia,
Tu suradai man tą, kur esam mes.

Ir jei kas nors rytoj anksčiausią rytą,
Ankstesnį už mane, kai baigiasi tyla,
Pavogtų mano padėką, tiek saugotą sapne
Aš nesupykčiau, ne -
Esi daugiau verta.