kovo 18, 2014

Švyturio daina

O, jūra mylima,
Tai juk ne paslaptis -
Visas tamsias naktis
Žvelgiu tik į tave.

O, jūra tolima,
Kas tau mėnulio pilnatis,
Kai mano baltas žiburys
Vėl apglėbia tave?

Ech, jūra atšiauri,
Svečiuojiesi kitam krante,
Man pavydu - myliu tave,
Ar tu tai supranti?

O, jūra mėlyna,
Širdis, kurios aš neturiu,
Pavirto aibe šipulių
Ir aidi aimana.

O, jūra...
Užliūliavai savy mane,
Tad, jūra, jūra artima,
Neatsitrauk tolyn banga.