liepos 27, 2015

Atvėrimas. Atsvėrimas. Atsivėrimas

Kokia prasmė, kai garsas ant liežuvio
Negimęs dar, o jau mintis pražuvus? -
Ir tikslas koks kalbėti man sausai? -
Aš neįsimenu, o tu nesiklausai.

O buvo nuo kalbų sušilę patalai
Ir miegas neima, kai mes ilgai
Netyliai varstom vienas kito širdį -
Jų šaltus vyrius mūsų sienos girdi.

Aš atiduosiu tau mintis visas,
Garsus, akis ir lūpeles sausas,
Ir spyną tau išlaužiau - tyloje
Ištark, kad nori - atsiimk mane.