rugsėjo 23, 2015

Meškinai

Išeina, būna kartais, milžinai.
Dėl ko? - norėtum, niekad nežinai,
Tik pėdos lieka didelės tenai,
Kur tau jautru, kur spaudžia amžinai.

Praeina lyg pro šalį milžinai,
Praeina tai, kas žeidžia mirtinai,
Nauja diena išdygsta būtinai
Ir be lietaus vėl sužydės jinai.

Stori negražūs tingūs meškinai -
Savoj puikybėj miega milžinai,
O sapnuose pradingsta pažadai -
O sapnuose ką nori, tą matai.

Ten meilė, pasibaigusi seniai,
Ten priesaikos ir pažadai - melai,
Ir butaforinė viltis tenai,
Ir priežastis, kuri nesirimuoja.

Tava ramybė bus tavi sapnai,
Juose save gražiom spalvom tapai.
Manų minčių tau praviri langai,
Tad skrisk, nesidairyk, ką palikai.